آزمون TCF

  • Post category:frand

TCF چیست؟

 آزمون TCF آزمون زبان فرانسه است که توسط سفارت فرانسه تهیه و برگزار می شود.

 این آزمون برای کسانی که زبان اول آنها زبان فرانسه نیست طراحی شده است که برای اهدافی شخصی، حرفه ای و یا اکادمیک و یا مهاجرت به فرانسه و یامهاجرت به کانادا قصد سنجش میزان توانایی خود در زبان فرانسه را دارند.

 تمام شرکت کنندگان مدرکی دریافت میکنند که آنها را از سطح ۱ تا ۶ ( از A1 تا C2) از لحاظ دانش زبانی دسته بندی میکند که این دسته بندی توسط کنسولگری اروپا تعریف شده است.

این آزمون بخش های اجباری و اختیاری دارد.

شامل ۸۰ تست می باشد و به سه قسمت تقسیم میشود:
‏Listening
‏Grammatical structure
‏Reading
در قسمت اختیاری این آزمون دو مهارت مورد سنجش قرار می گیرد:
‏Speaking
‏Writing
#آزمون #TCF #حرفه_ای #آکادمیک #مهاجرت_تحصیلی_فرانسه #بخش_اختیاری #بخش_اجباری #مهارت #سنجش #listening #grammatical_structure #reading #speaking #writing #france #frand #academic #skills #proffesional