آیا شانس پذیرش با معدل پایین را داریم؟

  • Post category:frand

بررسی شانس پذیرش با معدل پایین در دانشگاه فرانسه

با معدل کارشناسی پایین و ارشد قابل قبول شانس پذیرش داریم؟✈️

👩🏻‍🎓در این شرایط معدل بالای مقطع ارشد، نشان دهنده این است که شما در حال حاضر دانشحوی خوبی هستیدو تا حد خیلی خوبی میتواند معدل کارشناسی را کاور کند.
📒به همین ترتیب، معدل های دو سال آخر، سال آخر، یا ۶۰ واحد آخر هم ممکن است برای بسیاری از دانشگاه ها اهمیت بیشتری نسبت به معدل کل شما داشته باشند. در این صورت، حتما به این موارد در سی وی و انگیزه نامه اشاره کرده و دلایل رشد معدل تان را در اواخر دوره بیان کنید. دلایلی مانند تخصصی شدن دروس و علاقه ی بیشتر شما به زمینه ی تحصیل تان و یا آشنایی بیشتر با سیستم ارزشیابی دروس در سال های پایانی میتوانند از این دلایل باشند.

✏️ علاوه بر معدل، حتما روی مقالات و نمرات زبان و مخصوصا نمره آزمون جی آر ای کار کنید که تا حد ممکن تاثیر معدل کارشناسی خود را کمرنگ تر کنید.
#معدل_كارشناسي #معدل_ارشد #شانس_پذيرش #مقاله #نمره_زبان