برنامه نویسان در دنیای امروز

  • Post category:frand
📌برنامه نویسی مهمترین بخش از دنیای امروز است.تمام اطراف ما با طراحی برنامه نویسان به وجود آمده است. تاکنون پایتون (python)و و جاوا (java) رتبه یک را در زبان برنامه نویسی دارند. پایتون با نوع داده های پویا اما جاوا با نوع داده های استاتیک یا (ایستا) است.
از مزایا جاوا میتوان به ساختار منظم و خوانا بودن آن اشاره کرد. همچنین بسیاری از کتابخانه ها و چاچوب های نرم افزاری را شامل میشود. جاوا در بسیاری از برنامه ها مثله اندروید , Backendسرورها و همچنین برنامه های کاربردی dektop استفاده میشود.
از مزایا پایتون میتوان گفت قواعد دستوری آن نسبت به بخش بزرگی از زبان های برنامه نویسی بسیار ساده است.پایتون در حوزه های یادگیری ماشین یادگیری عمیق و هوش مصنوعی استفاده میشود.پایتون به صورت گسترده برای برنامه نویسی (web develobment) مورد استفاده قرار میگیرد.
#جاوا #پایتون #برنامه_نویسی #برنامه #JAVA #PYTHON #programming