بهترین دانشگاه‌های فرانسه در رشته محیط زیست

You are currently viewing بهترین دانشگاه‌های فرانسه در رشته محیط زیست
  • Post category:frand

تحصیل در رشته محیط زیست در فرانسه در طی یک دهه اخیر، در سطح جهانی بسیار متقاضی داشته است.

علت این تقاضا را می‌توان: شرایط خوب تحصیل، اهمیت این کشور به بحران‌های زیستی دانست.

از همین رو در این پست از دانشگاه‌های برتر فرانسه که در آن  این رشته تدریس می‌شود؛ نام می‌بریم.

۱.دانشگاه سوربون
۲.دانشگاه پاریس
۳.دانشگاه مون پلیه

با دانشگاه سوربن بیشتر آشنا شوید.