بورسیه اراسموس

  • Post category:frand

بورسیه اراسموس چیست؟

اراسموس (Erasmus) برنامه اتحادیه اروپا برای حمایت از آموزش، جوانان و ورزش در اروپا است. بودجه 14.7 میلیارد یورویی این برنامه فرصتی را برای بیش از 4 میلیون اروپایی جهت تحصیل، آموزش و کسب تجربه در خارج از کشور فراهم می نماید.

🖍اراسموس با ادغام هفت برنامه قبلی، این امکان را برای طیف گسترده ای از افراد و سازمان ها فراهم می کند.
اطلاعات دقیق در مورد این فرصت ها، از جمله معیارهای واجد شرایط بودن، در راهنمای برنامه Erasmus می باشد.

یک راهنمای تأمین اعتبار برای برخی از فرصتهای متمرکز نیز موجود است. خبر خوب برای علاقمندان به تحصیل در فرانسه این است که بسیاری از دانشگاههای فرانسه در برنامه اراسموس شرکت کرده اند و با دانشگاه های معتبر اروپایی و آمریکایی توافقنامه تبادل دانشجو دارند.

📍دانشگاههای فرانسه در برنامه اراسموس در مقامهای بالایی نسبت به دانشگاههای اروپایی قرار دارند.

⭕️اهداف بورسیه اراسموس⭕️
هدف Erasmus مشارکت در استراتژی اروپا 2021 برای رشد، مشاغل، برابری اجتماعی و شمول، و همچنین اهداف ET2021، چارچوب استراتژیک اتحادیه اروپا برای آموزش و پرورش است.
همچنین اراسموس در صدد ترویج توسعه پایدار شرکای خود در زمینه آموزش عالی و کمک به دستیابی به اهداف استراتژی جوانان اتحادیه اروپا است.
#فرانسه #بورسیه #تحصیل #دانشگاه #آراسموس #فراند
#france #frand #univercity #education #erasmus #frand @frandcompany