بورسیه تحصیلی امیل-بوتمی

You are currently viewing بورسیه تحصیلی امیل-بوتمی
  • Post category:frand

بورسیه امیل-بوتمی چیست؟

این یک بورسیه تحصیلی بسیار معروف، در بین دانشجویانی است که قصد تحصیل در فرانسه را دارند.

از مزیت‌های این بورسیه تحصیلی می‌توان به این اشاره کرد که: این بورسیه مختص دانشجویان خارج از اتحادیه اروپاست که توانایی پرداخت هزینه‌های زندگی‌شان در اروپا را ندارند.
و همچنین این بورسیه تحصیلی به دانشجویان در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد اهدا می‌شود .

کمک هزینه‌های تحصیل 3 ساله‌ی کارشناسی به شرح زیر خواهد بود:

کمک هزینه تحصیلی 13,000 یورو در سال برای 3 سال برنامه کارشناسی.
کمک هزینه تحصیلی 8,800 یورو در سال برای 3 سال برنامه کارشناسی.
کمک هزینه تحصیلی 6,000 یورو در سال برای 3 سال برنامه کارشناسی.
کمک هزینه تحصیلی 3,600 یورو در سال برای 3 سال برنامه کارشناسی.

و برنامه کمک تحصیلی این موسسه برای مقطع 2 ساله‌ی کارشناسی ارشد 12,200 یورو در سال خواهد بود.

بورسیه‌ی تحصیلی چیست؟