تحصیل مقطع کارشناسی ارشد در فرانسه

  • Post category:frand

مستر حرفه ای و مستر آکادمیک

برای مهاجرت تحصیلی و تحصیل در فرانسه در مقطع مستر ۱ و ۲ در دانشگاه‌ها و مؤسسات تخصصی، دانشجویان باید امتحانات ورودی بسیار رقابتی بدهند.

 تحصیل در فرانسه در مقطع مستر ۱ و ۲ تحقیقاتی یا حرفه‌ای یک دوره ۲ ساله تحصیلات تکمیلی است.
سال اول کارشناسی ارشد در دانشگاههای فرانسه معمولاً با عنوان مستر ۱ در فرانسه شناخته می‌شود، درحالی‌که سال دوم کارشناسی ارشد، مستر ۲ در فرانسه نامیده می‌شود.

مستر حرفه ای
کارشناسی ارشد دو سال پس از دریافت مجوز در آموزش اولیه انجام می شود: M1 برای سال اول (استاد سابق) و M2 برای سال دوم. این دوره دانشگاهی حرفه ای در آموزش اولیه رایج است،
دسترسی از طریق برنامه ، مصاحبه یا حتی آزمونهای کتبی اضافی برای انتخابی ترین کارشناسی ارشد است. اطلاعات مستقیماً از هر دانشگاه یا IAE (موسسه مدیریت بازرگانی) گرفته می شود. تدریس در مستر حرفه ای به طور متوسط ​​شامل 300 ساعت درس (تئوری + تمرین در قالب آموزش) و همچنین یک کارآموزی طولانی در پایان دوره تقریباً شش ماهه است.