تغییر رشته در مقطع ارشد

You are currently viewing تغییر رشته در مقطع ارشد
  • Post category:frand

تغییر رشته در مقطع ارشد

دانشجویان زیادی هستند که تمایل دارند در رشته دیگری در مقطع ارشد تحصیل کنند و تحصیل آن‌ها نیز شامل بورسیه و کمک‌مالی دولت شود.

 
امروز ما این مژده را به شما می‌دهیم که شما می‌توانید در رشته تحصیلی مورد علاقه‌تان در ارشد تحصیل کنید.
فقط نیاز مند تقویت رزومه خود در زمینه مربوط به رشته تحصیلی جدید خودتان هستید؛ به طوری‌که رزومه شما دانشگاه مقصدتان را متقاعد کند که شما برای تحصیل در این رشته جدید آماده هستید.همچنین اگر شما مایل به تحصیل در دو رشته مدیریت یا محیط زیست باشید به راحتی و بدون نیاز به تقویت رزومه، می‌توانید رشته خود را تغییر دهید.

نکات مهم تحصیل در مقطع کارشناسی ­ارشد در فرانسه