توصیه‌نامه تحصیلی (Recommendation letter)

You are currently viewing توصیه‌نامه تحصیلی (Recommendation letter)
  • Post category:تحصیلی

توصیه‌نامه (Recommendation letter)

توصیه‌نامه یک نامه اداری جهت تایید مهارت‌ها و توانایی‌هایی شماست که به دانشگاه مقصد ارسال می‌کنید‌.

توصیه‌نامه انواع مختلفی دارد:

• توصیه‌نامه تحصیلی
• توصیه‌نامه استخدامی
• توصیه‌نامه شخصیت
• توصیه‌نامه کاری

در اینجا قصد معرفی توصیه‌نامه تحصیلی را داریم.

توصیه‌نامه تحصیلی برای اپلای کردن در مقطع ارشد و دکترا به درد می‌خورد و توسط استادی که با شما پروژه تحقیقاتی انجام داده است، نوشته می‌شود و در آن از توانایی، مهارت‌ها، استعداد و تلاش شما نوشته می‌شود و برای استاد دانشگاهی که مایل به اپلای کردن هستید، فرستاده می‌شود .
توصیه‌نامه تحصیلی باید ویژگی‌های مختلفی داشته باشد که این ویژگی‌ها توسط استاد دانشگاه مقصد تعیین می‌شود.برای بعضی از دانشگاه‌ها که برای دانشجویان کمک تحصیلی در نظر گرفته‌اند، برای اینکه این کمک‌تحصیلی شامل حال شما نیز شود، باید برایشان توصیه نامه بنویسید که به آن “توصیه‌نامه برای بورسیه تحصیلی” یا “توصیه‌نامه برای برنامه کمک هزینه تحصیلی” می‌گویند.

انگیزه‌نامه یا SOP چیست؟