جذابترین لذت دنیا با فرانسه

  • Post category:frand

جذابترین لذت دنیا با فرانسه

از جذابترین لذت دنیا نگذریم

📌تمام دنیا فرانسوی ها را به علاقه در غذا میشناسند حتی معاشرت های اجتماعی آنها در شام های طولانی صورت میگیرد. محبوبیت پنیرهای فرانسوی در دنیا سر صدا کرده . غذا ها و نحوه درست کردن آنها از هر منطقه به منطقه دیگر متفاوت است فرانسوی ها به آداب و رسوم غذا خوردن اهمیت میدهند. در کشور های غربی سبک و سیاق آشپزی فرانسوی بسیار رواج یافته.