کار دانشجویی در فرانسه

  • Post category:frand

حق کار برای دانشجو در فرانسه

🇫🇷 در کشور فرانسه، هر دانشجو حق کار دارد.

📌 تعداد ساعت کار در این کشور برای
مقطع کارشناسی، 10 ساعت در هفته(990 ساعت در سال)، برای مقطع کارشناسی ارشد، 20 ساعت در هفته
و مقطع دکترا 30 ساعت در هفته می باشد که می توانند بخشی از هزینه های تحصیل خود را از این طریق تامین کنند، هر چند با وجود این اجازه کار باز هم تحصیل در فرانسه در هر صورت نیاز به یک منبع مالی در کشور مبدا است.

📌 اگر برای حداقل درآمد دانشجو در فرانسه در هفته 20 ساعت کار کنید، حدود 160 یورو درآمد خالص هفتگی خواهید داشت