بهترین دانشگاههای فرانسه در رشته علوم کامپیوتر

  • Post category:frand

کشور فرانسه یکی از کشورهای پیشرو در علوم کامپیوتر است.

در سال ۲۰۱۹، ۲۹ دانشگاه این کشور در بین ۶۰۰ دانشگاه برتر جهان در این زمینه قرار دارند.

 

در فهرست زیر می‌توانید برترین دانشگاههای فرانسه در رشته علوم کامپیوتر را مشاهده کنید ( همراه با رنکینگ جهانی آنها در این زمینه ):
1. Université PSL (43)
2. Ecole Polytechnique (51-100)
3. Sorbonne University (51-100)
4. CentraleSupélec (101-150)
5. TELECOM ParisTech (101-150)
6. Université Grenoble-Alpes (151-200)
7. Université Paris-Sud (201-250)
8. École Normale Supérieure de Lyon (251-300)
9. IMT Atlantique (251-300)
10. Université Diderot Paris 7 (251-300)
11. Institut polytechnique de Grenoble (301-350)
12. Université de Montpellier (301-350)
13. Ecole Normale Supérieure de Cachan (351-400)
14. Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA) (351-400)
15. University of Bordeaux (351-400)
16. University of Lorraine (401-450)
17. Université de Rennes 1 (401-450)
18. Université de Technologie de Compiègne (UTC) (401-450)
19. Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (401-450)
20. Université Paul Sabatier Toulouse III (401-450)
21. Université Claude Bernard Lyon 1 (451-500)
22. Université de Lille (451-500)
23. Université Nice Sophia Antipolis (451-500)
24. Aix-Marseille University (501-550)
25. Université de Strasbourg (501-550)
26. Ecole des Ponts ParisTech (551-600)
27. EURECOM (551-600)
28. Université Paris Descartes (551-600)
29. Université Paris-Est Créteil Val de Marne (551-600)

#برترین_دانشگاه #رشته_کامپیوتر #فرانسه #رنکینگ #تحصیل #دانشجویان #مشاوره_تحصیلی #انگیزه #مهاجرت #پاریس #university #france #master #phd #admission #motivation #academic #ranking #computer