دانشگاه دولتی فرانسه

  • Post category:frand

معرفی دانشگاه دولتی نانت فرانسه

❇️ دانشگاه نانت، یکی از دانشگاه‌های دولتی  فرانسه  در بخش غربی فرانسه است که در شهر نانت قرار دارد. این دانشگاه هم‌اکنون ۳۴۰۰۰ دانشجو دارد.

همچنین از نظر کیفت تحقیقاتی نیز در سطح بسیار بالایی قرار دارد و دارای بیش از ۵۰ سال قدمت آموزشی و تحقیقاتی دارد.
دانشگاه نانت، امکان تحصیل به زبان انگلیسی را برای دانشجویان فراهم می‌کند. برخی از رشته‌های تحصیلی کاملاً به زبان انگلیسی و برخی دیگر تا حدی به زبان انگلیسی تدریس می‌شوند.

رتبه دانشگاه نانت:

♦️ رتبه‌بندی QS
براساس رتبه‌بندی مشهور QS دانشگاه نانت در جایگاه ۱۰۰۰-۸۰۱ جهانی برای سال ۲۰۲۱ قرار گرفته است.
♦️ رتبه‌بندی تایمز
رتبه‌بندی تایمز نیز از جمله وب‌سایت‌های رتبه‌بندی جهانی است که رتبه ۸۰۰-۶۰۱ جهانی را به دانشگاه نانت اعطا کرده است.
♦️ رتبه‌بندی Shanghai
رتبه‌بندی Shanghai نیز یکی دیگر از وب‌سایت‌های رتبه‌بندی معتبر در جهان است که دانشگاه نانت را در جایگاه ۶۰۱-۷۰۰ جهانی واقع شده است. همچنین براساس این رتبه‌بندی، دانشگاه نانت در سطح ملی در جایگاه ۲۲-۲۷ قرار گرفته است.
#دانشگاه_نانت #فرانسه #تحصیل #دانشجویان #دانشگاه_دولتی #nantes