دانشگاه پیر و ماری کوری فرانسه

  • Post category:frand

❌معرفی دانشگاه پیر و ماری کوری موضوعی می باشد که افرادی که خواهان مهاجرت تحصیلی به این کشور هستند به دنبال آن بوده تا انتخاب بسیار خوبی را داشته باشند.
__________________________________
❌این دانشگاه از جمله آخرین موسساتی است که به تازگی به دانشگاه سوربن پیوسته است و در سال 1971 در شهر پاریس افتتاح شد که یک دانشگاه بزرگ علوم و پزشکی در فرانسه است. دستاورد های این دانشگاه بی شمار است و در زمینه های تحقیقاتی فعالیت دارند.
__________________________________
❌بر اساس بسیاری از رده بندی ها، این دانشگاه یکی از 60 دانشگاه های برتر جهان می باشد که در حال حاضر به عنوان یکی از دانشکده های دانشگاه سوربن نیز شناخته می شود.

#دانشگاه_ماری_کوری_فرانسه #دانشگاه_سوربن #دانشگاه_سوربن_فرانسه #دانشگاه_پیر_و_ماری_کوری #دانشگاه_علوم_و_پزشکی