درآمد در فرانسه

  • Post category:frand

درآمد مشاغل پزشکی در فرانسه

پزشکی

یکی از مشاغل پردرآمد در فرانسه است. متوسط درآمد پزشکان فرانسوی به بیش از 133 هزار یورو در سال می‌رسد. درآمد ماهانه پزشکانی که به تازگی فارغ‌التحصیل شده‌اند حدود 7 هزار یورو است.

دندان‌پزشکی
درآمد ماهانه دندانپزشکان با توجه به خصوصی یا دولتی بودن محل کار و میزان تجربه بین 8 تا 15 هزار یورو متغیر
است.

معمولا در این کشور سایر اعضای کادر درمان مانند داروساز، رادیولوژیست، روان درمانگر و تامین‌کننده فوریت‌های پزشکی از حقوق مناسبی برخوردار هستند. میزان درآمد ماهانه این افراد بین 3 تا 7 هزار یورو میباشد.

#فرانسه #اقامت #مهاجرت #کار #پاسپورت #ویزا #خلبانی #پزشکی #وکالت #مهندسی #زبان #کامپیوتر #بازاریابی #فراند #مشاغل #پردرآمد #مهندسی #پزشکی #تدریس #تحقیق #داروسازی #دندانپزشکی #برق #مهندسی_کامپیوتر #مشاوره_مالی #خلبانی #افسر_پلیس #وکالت #فوریت_پزشکی #رادیولوژیست #روان_درمانگر #پرستاری
#france #visa #passport #education #computer #engineer #frand #nursing #police #medicine #radiologist #pilot #apply #recruitment #education #university #frand