MBA چیست؟

  • Post category:frand

MBA

مخفف عبارت Master of Business Administration است.

📌دوره MBA به طور خاص برای کسانی در نظر گرفته شده است که نیازمند دانش مدیریت هستند، اما در زمینه‌های دیگر تحصیل کرده‌اند. به همین علت، عموم مخاطبان دوره MBA، تحصیلات اصلی خود را در حوزه‌های دیگر گذرانده و برای تکمیل مهارتهای مدیریتی خود، این رشته را به صورت دانشگاهی یا در قالب دوره MBA آزاد دنبال می‌کنند.

#ام_بی_ای #دوره_مدیریت #مهارتهای_مدیریتی #دانش_مدیریت #MBA #Management_knowledge #master_of_business_administration #frand #france