رشته برنامه نویسی در فرانسه

  • Post category:frand

بررسی بازار کار برنامه نویسی در فرانسه

بهترین و محبوب ترین شهر برای برنامه نویسان در فرانسه شهر پاریس می باشد. شهر های دیگری همچون لیون و تولوس به عنوان دیگر شهر های محبوب برای برنامه نویسان به شمار می روند.

📌میزان درآمد برنامه نویس در فرانسه:
میزان درآمد رابطه مستقیمی با سطح رفاه در این کشور دارد، از این رو با بررسی سطح درآمد برنامه نویس در فرانسه و همچنین بررسی میزان هزینه ها می توان سطح رفاه افراد را در این کشور بررسی نمود. کم ترین میزان درآمد برنامه نویس در فرانسه در حدود 40 هزار یورو در سال می باشد. از سوی دیگر بیشترین درآمد برنامه نویس به طور سالیانه 62.7 هزار یورو در سال می باشد. متوسط درآمد برنامه نویس در فرانسه سالیانه 46.3 هزار یورو می باشد که بیش از نیمی از برنامه نویسان در این کشور با توجه به میزان تخصص بیشتر از
این مقدار درآمد دارند.
#برنامه_نویسی #پایتون #python_programming #فرانسه #بازار_کار_برنامه_نویس #برنامه_نویسان #لیون #میزان_درآمد_برنامه_نویس