رشته داروسازی

  • Post category:frand

مدت تحصیل و شرایط کاری در رشته داروسازی

🔴 دانشجویان رشته داروسازی بعد از اتمام دوره 5 ساله و  موفقیت در آزمون این رشته تحصیلی وارد محیط کار می شوند. کشور فرانسه دارای 24 دانشگاه می باشد که رشته داروسازی را ارائه می دهند.

 

🔴 برای ورود به بازار کار یک دانشجوی داروسازی می بایست ساعاتی را به صورت عملی در محیط کار داروسازی بگذراند تا جواز شروع به کار جدی خود را دریافت نماید.
در فرانسه دانشجویان برای کاریابی مستلزم گذراندن 62 هفته کار عملی می باشند.
فعالیت های عملی آنها منحصر خواهد شد به مشاوره با بیمار، مراقبت های دارویی، کار در داروخانه و … می باشد.

🔴 برای ورود به رشته پزشکی در فرانسه می بایست 2 محدودیت را رفع نمایید اول اینکه ارائه دروس به زبان فرانسوی می باشد و دوم موفقیت در آزمون ورودی در دورۀ آن را بگذرانید و افرادی که از پس آزمون برنیایند امکان ورود به ادامه دانشگاه را نخواهند داشت.