سفر به فرانسه

You are currently viewing سفر به فرانسه
  • Post category:frand

شرایط جدید سفر به کشور فرانسه در کرونا چگونه است؟

سفر به فرانسه در کرونا
فرانسه پس از کرونا

بررسی شرایط سفر به فرانسه و مهاجرت به فرانسه در کرونا

  • دارا بودن پاسپورت اتحادیه اروپا، ایسلند، نروژ، سوئیس و انگلیس
  • داشتن برگه Laissez-Passer
  • داشتن ویزای فرانسه از نوع تایپ D فرانسه و حوزه شنگن دارای اعتبار
  • داشتن ویزای فرانسه از نوع تایپ C فرانسه، پاسپورت کانادا و آمریکا، مشروط به اینکه مسافر دارای کارت واکسیناسیون که از نوبت واکسن جانسون ۲۸ روز یا از دومین نوبت واکسن فایزریا مدرنا یا آسترازنکا ۷ روز گذشته باشد.
  • دارا بودن ویزای تایپ C فرانسه با عبارت درج شده “FAM DE FRANCAIS” بدون داشتن کارت واکسیناسیون جهت ورود به فرانسه بلامانع است.