درآمد در کشور فرانسه

  • Post category:frand

حقوق و درآمد مشاغل در فرانسه

حقوق و درآمد در کشور فرانسه یکی از بالا ترین پرداختی ها و درآمد در میان تمامی کشور های اروپایی می باشد. به گونه ای که حداقل حقوق در این کشور ۱۲۵۰۰ یورو، متوسط حقوق ۴۹۵۰۰ یورو سالانه و حداکثر حقوق در فرانسه ۲۲۱۰۰۰ یورو در یک سال می باشد.

میزان حقوق و دستمزد بر اساس قوانین مهاجرت در فرانسه برای افراد بومی و خارجی تفاوتی ندارد.
حائز اهمیت است که طبق قانون کار فرانسه، تعداد ساعات کاری در این کشور ۳۵ ساعت در هفته می باشد. لذا حقوق مشاغلی که مدت زمان بیشتری را به کار می پردازند، بیشتر می باشد.

 

#حقوق #درآمد_مشاغل_در_فرانسه #حداقل_میزان_درآمد #متوسط_حقوق_در_فرانسه #میانگین_حقوق #مشاغل_پر_درآمد_فرانسه