شرایط کار دانشجویی حین تحصیل دوره زبان

  • Post category:frand
🇫🇷 شرایط کار دانشجویی حین تحصیل دوره زبان
_______________________________

🇫🇷 طبق قوانین فرانسه دانشجویان در زمانی اجازه کار دارند که ویزای دانشجویی فرانسه را داشته باشند. همچنین تحصیلات دانشجو باید حداقل از اول سپتامبر تا آخر آگوست ادامه داشته باشد. یعنی نباید تحصیلات یک دانشجو کمتر از یک سال تحصیلی باشد. در صورتی که دانشجو این شرایط را داشته باشد می تواند در یک سال ۹۶۴ ساعت کار کند.
_______________________________

🇫🇷 این میزان به اندازه ۶۰ درصد ساعات کاری یک کارمند تمام وقت است و دانشجو می تواند یک کمک هزینه از طریق کار در این کشور دریافت کند. معمولاً دانشگاه ها چنین شرایطی برای تحصیل دارند و کمتر آموزشگاه ها و کالج هایی چنین شرایطی برای تحصیل فراهم می کنند و ممکن است برخی کالج ها و آموزشگاه های زبان این شرایط را برای دانشجو فراهم نکنند که بتواند دانشجو به صورت پاره وقت کار کند.