مالیات و وام شرکت‌ها در فرانسه

  • Post category:frand

مالیات و وام شرکت‌ها در فرانسه

📌این مالیات با نرخ 33.3٪ از درآمد کل شرکت دریافت ‌می شود.
1. مشارکت اجتماعی با نرخ 3.3٪ برای مالیات شرکتی بیش از 763.000 یورو اعمال ‌می شود.
2. اگر گردش مالی شرکت بیش از 250 میلیون یورو باشد‌، مالیات ویژه ای با نرخ 10.7٪ اعمال ‌می شود.
3. مالیات بر ارزش افزوده با نرخ استاندارد 20٪ اخذ ‌می شود‌.
4. مالیات‌‌هایی که شامل سود سهام‌، سود و حق امتیاز است بسته به معاملات مالیات مضاعف امضا شده و با نرخ‌‌های مختلف مالیاتی اخذ ‌می‌شود.

📌با توجه به هزینه‌ های ثبت شرکت در فرانسه بانک‌های فرانسه باید به مشاغل جدید کمک مالی کنند. این موارد شامل وام شروع به کار Prêt à la Création d’Entreprise (PCE) با حداکثر 7000 یورو یا وام تجاری به نام Prêts Bancaires aux Entreprises (PBE) است.

📌بانک‌های بخش دولتی در فرانسه وام‌های کم بهره ارائه ‌می‌دهند. این وام کم بهره برای فعالیت‌های نوآوری مالی و تحقیق و توسعه به 1 میلیون یورو ‌می‌رسد. برای شرکت‌‌های ساکن در لیست‌ و فرصت‌‌های سرمایه گذاری سهام مجاز است. همچنین بیمه اعتبار با هزینه کم به کلیه شرکت‌‌های داخلی فرانسه ارائه ‌می شود. امروزه بخش عمده ای از این مسائل توسط هوش مصنوعی و شبکه عصبی، به سرعت در حال آسان شدن است.

#وام_در_کشور_فرانسه