مجوزعبور واکسیناسیون در خارج از فرانسه

  • Post category:frand
📌تقاضای مجوز عبور در صورت واکسیناسیون در خارج از فرانسه
(دستورالعمل برای گردشگران و دانشجویانی که از خارج از اتحادیه اروپا به فرانسه می آیند).

📌در فرانسه مجوز عبور واکسیناسیون به کسانی که دارای تست منفی و یا کسانی که به طور کامل توسط یکی از واکسن های مورد قبول اروپا باشد، داده می شود.
#واکسن_کرونا #واکسن_کووید۱۹ #مجوز_عبور_واکسیناسیون_فرانسه #واکسنهای_مورد_قبول_فرانسه #covid19 #vaccine #vacccine_coronavairus