مدارک ویزا تحصیلی اسپانیا

مدارک ویزا تحصیلی اسپانیا شامل

فرم پر شده درخواستی شینگن Dully 

مدارک در زمان دانش آموز بودن

ارائه نامه پذیرش دانشگاه بصورت دانشجو تمام وقت و مطالعه دروس کمتر از بیست ساعت در هفته نباشد

بیمه بهداشتی و درمانی

دو عدد عکس جدید با استاندارد گذرنامه

ثابت نمودن توان مالی در مدت اقامت

اثبات نمودن در آمد و هزینه زندگی و تحصیل با حداقل هزار دلار در ماه

تاییدیه رسمی  از پدر و مادر یا قیم قانونی و پذیزفتن مسئولیت موارد مالی برای حداقل هزار دلار در ماه

تمکن مالی بانکی

این پست دارای یک نظر است

دیدگاهتان را بنویسید