مقطع دکتری در فرانسه

  • Post category:frand

مراحل اقدام برای تحصیل دوره دکتری در فرانسه

در کشور فرانسه هیچ برنامه دکترایی وجود ندارد که شما را قادر سازد در یک رشته خاص ثبت نام کنید.
 
توضیح بیشتر آنکه می بایست شرایط اولیه را دارا باشید تا بتوانید برای دوره دکتری اقدام داشته باشید

❇️از جمله شرایط داشتن یک موضوع پایان نامه و داشتن استاد راهنما برای پایان نامه خود و البته دانشکده دکترا نیز می بایست متقاضی را بپذیرد.

❇️ متقاضی برای ورود به سال اول دکترا می بایست مدرک کارشناسی ارشد یا معادل آن را داشته باشد. بنابراین متقاضیان تحصیل در دوره دکتری می بایست از سال دوم کارشناسی ارشد خود، به دنبال پروژه دکترای خود که معمولا از ژانویه شروع می شود، باشند.

#مقطع_دکتری #پرستاری #فرانسه #تحصیل_رایگان #اخذ_اقامت #پذیرش #اپلای_دکتری #مشاوره_تحصیلی #فراند #مقطع_کارشناسی #کارشناسی_ارشد #ژانویه #موتیویشن #دانشجویان #education #phd #master #motivation #university #apply #admission #academic #consulting #visa #france #frand