معافیت دانشجوهای انصرافی

  • Post category:frand

📌وضعیت معافیت دانشجو های انصرافی

نگران نباشید میتوانید از مقطع دیپلم تا دکترا فقط یکبار از معافیت دوباره برخوردار شوید.

📌کاردانی حداکثر 2.5 سال
📌کارشناسی پیوسته حداکثر 5 سال
📌کارشناسی ناپیوسته حداکثر3سال
📌کارشناسی ارشد پیوسته حداکثر 6سال
📌کارشناسی ارشد ناپیوسته حداکثر 3سال
📌دکترا پزشکی پیوسته حداکثر 8سال
📌دکترا تخصصی ناپیوسته حداکثر 6سال