مقایسه نرخ بیکاری

  • Post category:frand

مقایسه نرخ بیکاری فرانسه با دیگر کشورها

پس از یونان که با 616. بالاترین نرخ بیکاری را در اروپا دارد.اسپانیا با 13.7 و ایتالیا با 9.8 و فرانسه با 8.4 و پرتغال با 6.9 درصد در نرخ بیکاری رتبه بندی شده اند.

با در نظر گرفتن درصد های بالا فرانسه در موقعیت بهتری قرار دارد. شاید کشور پرتغال در نرخ بیکاری یک رتبه بالاتر باشد اما شما باید جوانب دیگری را هم در نظر بگیرید.
تیم مجرب frand همراه شماست تا بتوانید بهترین تصمیم را برای آینده خود بگیرید.