ممنوعیت صدور ویزا سربازان سپاه

  • Post category:خبری
ممنوعیت صدور ویزا برای ایرانیانی که خدمت سربازی خود را در سپاه گذرانده اند لغو شد.

دستور العمل جدید درباره اعمال قوانین

امنیت داخلی و خارجه آمریکا با در نظر گرفتن سیاست ها خارجی و مشاوره دادستان آمریکا، تغییراتی در مورد نحوه اعمال و اجرای قوانین توسط امور خارجه و وزارت امنیت داخلی مرتبط با ممنوعیت ورود اعضا و گروه‌های تروریستی به امریکا ایجاد کردند.