موسسه فراند، مشاوره و متخصص در اخذ پذیرش تحصیل رایگان

  • Post category:frand

مشاوره تخصصی فرانسه در پذیرش در تمام رشته ها و مقاطع پذیرش دوره های زبان در فرانسه، تهیه کار دانشجو

🇫🇷اخذ پذیرش تحصیل رایگان در فرانسه در تمام رشته ها و مقاطع

🇫🇷پذیرش دوره های زبان در فرانسه

🇫🇷تهیه کار دانشجویی در فرانسه

🇫🇷ایجاد شرایط لازم برای کار و اقامت پس از اتمام تحصیلات

🇫🇷دریافت کمک هزینه مسکن برای دانشجویان

🇫🇷اخذ اقامت های فرانسه کوتاه مدت و بلند مدت

🇫🇷ویزای کار و سرمایه گذاری د رکشور فرانسه

🇫🇷اقدامات حمایتی در طول اقامت در فرانسه

🇫🇷و…

در اینستاگرام فراند را دنبال کنید.
جهت مشاوره با ادمین کانال در ارتباط باشید.👇
@Sahra_7779
@Ali_bhp73
@Dr_Mahdi_fr

مشاوره تحصیلی به فرانسه با فراند
#مهاجرت_به_فرانسه #تحصیل_در_فرانسه
#اخذ_ویزای_تحصیلی_فرانسه #ویزا_تحصیلی
#دانشگاه_فرانسه