میزان خروج و ورود ارز

You are currently viewing میزان خروج و ورود ارز
  • Post category:frand

چه مقدار ارز می‌توانم با خود همراه داشته باشم؟

یکی از سوال‌هایی که مسافران در هنگام خروج از کشور از ما می‌پرسند، همین است: “چه مقدار پول می‌توانم با خودم ببرم؟”

طبق اعلام بانک مرکزی:

ورود ارز توسط هر مسافر تا سقف ۱۰ هزار یورو یا معادل آن به سایر ارزها

اگر بخواهید بیش از سقف تعیین شده ارز وارد کنید، مسافر باید در مزادی ورودی نسبت به ارز همراه خود (به صورت کتبی یا شفاهی) به گمرک ایران اطلاعات دهد و اطلاعات مورد نیاز را به صورت سیستمی از طریق درگاه گمرک، ثبت کند.

برای خروج ارز:

اگر مرز هوایی باشد: تا سقف ۵۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها

اگر مرز زمینی یا ریلی یا دریایی: تا سقف ۲۰۰۰ یورو یا معادل به سایر ارز

اگر مسافری قصد خروج ارز مازاد بر ۵۰۰۰ یورو یا مازاد بر ۲۰۰۰ یورو دارد، باید پس از مراجعه به گمرک و اظهار ارز مربوطه و دریافت کد رهگیری، به یکی از شعب بانک ملی مراجعه کرده و میزان ارز مورد نظر را تحویل دهند و در ازای آن یک رسید چاپی از بانک ملی دریافت کنند.

تمکن مالی برای خروج از کشور، چیست؟