هزینه زندگی در شهر نانسی

  • Post category:frand

هزینه زندگی در این شهر نیز از فردی به فرد دیگر متغیر است زیرا سبک زندگی افراد مختلف با یکدیگر تفاوت دارد. یکی از مهم‌ترین هزینه‌های مربوط به زندگی هزینه‌های مسکن است که در شهر نانسی به شرح زیر است:

• اجاره‌ بها برای یک آپارتمان ۱ خوابه در مرکز شهر: حدود ۴۳۳ یورو در ماه
• اجاره‌ بها برای آپارتمان ۱ خوابه خارج از مرکز شهر: حدود ۳۹۴ یورو در ماه
• اجاره ‌بها برای آپارتمان ۳ خوابه در مرکز شهر: حدود ۸۵۰ یورو در ماه
• اجاره‌ بها برای آپارتمان ۳ خوابه خارج از مرکز شهر حدود ۵۸۳ یورو در ماه
#هزینه_زندگی #تحصیل #دانشجویان #اقامت #اخذ_ویزا #اقامت