هوش مصنوعی چیست؟

  • Post category:frand

تعریف ساده ای از هوش مصنوعی

هوش مصنوعی یا artificial intelligence شاخه ای از علوم رایانه است که هدف اصلی آن تولید ماشین‌های هوشمندی است که توانایی انجام وظایفی که نیازمند به هوش انسانی است را داشته باشد که در اهمیت هوش مصنوعی در دنیای امروز قابل تامل است، زیرا آینده جهان به دست این سیستم کنترل و هدایت می شود. هوش مصنوعی در حقیقت نوعی شبیه سازی هوش انسانی برای کامپیوتر است و منظور از هوش مصنوعی در واقع ماشینی است که به گونه ای برنامه نویسی شده که همانند انسان فکر کند و توانایی تقلید از رفتار انسان را داشته باشد. این تعریف می تواند به تمامی ماشین هایی اطلاق شود که بگونه‌ای همانند ذهن انسان عمل می‌کنند و می‌توانند کارهایی مانند حل مسئله و یادگیری داشته باشند.
#فرانسه #اقامت #هوش_مصنوعی #ربات #تکنولوژی #انسان #علم #فراند #مهاجرت
#france #residency #robot #human #knowledge #tecnology #frand