ویزای تلنت فرانسه

  • Post category:frand

شرایط ویزای تلنت فرانسه

 پاسپورت تلنت فرانسه می تواند به افراد ذیل پیشنهاد داده شود:

 

 هنرمندانی که مایل به حضور و کار در فرانسه هستند
‏ پژوهشگران و محققان
‏ ورزشکارانی با مدال ها و افتخارات بین المللی رسمی و معتبر
علاقه مندان به راه اندازی استارتاپ در فرانسه.

‏ یکی از روش های اخذ تلنت فرانسه از طریق دریافت پیشنهاد شغلی از شرکت یا کسب و کارهای نوظهور به منظور فعالیت کردن در بخش تحقیق و پروژه های توسعه ای شرکت می باشد. میزان حقوقی که برای متقاضیان تعریف می گردد بایستی حداقل 36 هزار یورو در سال می باشد.

‏ افرادی که دارای تحصیلات حداقل لیسانس هستند و همچنین سابقه کار 5 ساله در مشاغل حرفه ای دارند و همچنین یک قرارداد یکساله با حداقل حقوق ناخالص
53.836 یورو دارند می توانند از طریق این نوع تلنت ویزای فرانسه مهاجرت نمایند.

‏ افرادی که در یک شرکتی متعلق به گروه بین المللی از شرکت ها می باشد، مشغول به کار هستند می توانند برای انجام ماموریت در یک شرکت فرانسوی از این نوع ویزا استفاده کنند. لازم به ذکر است مدت قرارداد کاری متقاضی بایستی بیشتر از 3 ماه با حداقل حقوق سالیانه32900 یورو باشد.