اخذ ویزای همراه

  • Post category:frand

شرایط اخذ ویزای همراه کشور فرانسه

✳️ متقاضی برای الحاق خانواده خود می بایست مسکن مناسب داشته باشد.. متقاضی می بایست به اداره OFII و یا ادارات امور صنفی و اجتماعی DDASS که اداره خدمات پزشکی و اجتماعی است جهت بررسی شرایط و اثبات تمکن مالی مراجعه کنند. فرد همراه می بایست یک ویزای طولانی مدت از کنسولگری یا سفارت فرانسه در کشور محل اقامت خود اخذ کند که این اقامت برای یک سال معتبر می باشد. فرد متقاضی اخذ ویزای همراه کشور فرانسه می بایست ظرف 3 ماه از صدور ویزای همراه وارد فرانسه شود و ظرف 2 ماه از زمان ورود به شعبه محلی OFIIاداره مهاجرت فرانسه) مراجعه و ثبت نام کند.

نکته: با توجه به سختگیری سفارت فرانسه برای صدور ویزای همراه در سال های اخیر توصیه می شود همزمان با ویزای دانشجو، ویزای همراه درخواست نشود و درخواست ویزای همراه حداقل با یک ماه فاصله زمانی از تاریخ صدور ویزای دانشجو پس از اخذ کارت بیمه و کارت اقامت دانشجویی انجام شود.

📌 دانشجویان بین المللی ضمن تحصیل در فرانسه اجازه کار دانشجویی به صورت نیمه وقت دارند و افرادی که ویزای همراه فرانسه را دریافت می کنند اجازه کار ندارند.همچنین دارنده ویزای همراه نمی تواند از امکانات رفاهی مثل بیمه سلامت رایگان فرانسه استفاده کند. برای انجام کار دانشجویی حداقل دستمزد برای هر ساعت 7 تا 8 یورو تعیین شده است و اگر 20 ساعت در هفته کار کنید حدود 150 یورو حقوق دریافت می کنید. برای کار دانشجویی مجوز کار موقت لازم نیست و دانشجویان خارجی ممکن است در دانشگاه محل تحصیل مشغول به کار شوند که اگر به عنوان دوره کارآموزی باشد دانشجو دیگر حق کار در بیرون دانشگاه را نخواهد داشت. اجازه کار همسر دانشجو در فرانسه منوط به تأیید اداره کار فرانسه است که معمولأ حین تحصیل و در زمان دانشجویی با آن موافقت نمی شود.

#دانشجویان #اخذ_ویزای_همراه #فرانسه #حق_کار #بیمه #اقامت_دانشجویی #ویزا #موتیویشن #france #addmission #apply #student_visa #residance #university #frand