پذیرش دانشگاههای فرانسه

  • Post category:frand

شرایط آزمون دلف در پذیرش دانشگاه فرانسه

📌☘️پذیرش در دانشگاههای فرانسه و کسب موقعیتهای شغلی در کشور فرانسه از جمله مزایای آزمون پرفایده دلف میباشد. بیشتر دوره های لیسانس به پایین را B1میدانند. البته برخی دوره ها پایینتر از لیسانس مدرک B2 و مدرک دیپلم که هر دو B2 و B1 دلف را نیز قبول میکند. این در حالی است که برای مشاغل مورد قبول است.

این آزمون به ۶ دسته متفاوت بر حسب سطوح زبان و کاربردی زبان موردنظر تقسیم می شود. که عبارتند از :
:DELF tout public
این دیپلم مخصوص بزرگسالان می باشد و شامل سطح های A1, A2, B1, B2 می باشد.
:DALF
این نوع دیپلم بالاترین سطح دیپلم است و فقط برای سطوح پیشرفته زبان فرانسوی یعنی سطح C1, C2 ارائه می گردد.
:DELF Prim
کودکان ۷ تا ۱۲ سال غیر فرانسه زبان که زبان فرانسه را در مقطع ابتدایی می آموزند سطوح A1, A2
:DELF Junior
نوجوانان ۱۲ تا ۱۷ سال مقطع دبیرستان از سطح A1 تا B2
:DELF Scolaire
داوطلبان بالای ۱۷ سال از سطح A1 تا B2
:DELF Pro
داوطلبانی که در جستجوی موقعیتهای شغلی برتر و یا ارتقای رتبه در محیط کار فرانسه زبان هستند.

⭕️هزینه آزمون های دالف و دلف
تفاوت آزمون delf و dalf در هزینه ثبت نام آنها نیز مشهود است.
هزینه آزمون DELFدر پایینترین سطح از ۱۰۰ دلار شروع شده وDALF از ۲۰۰-۲۵۰ دلار متفاوت است.

❗️تفاوت های آزمون ها با یکدیگر
با توجه به مطالب گفته شده، آزمون دلف DELF و آزمون دالف DALF دارای تفاوتهایی با یک دیگر میباشند. آزمون دلف DELF سطوح مبتدی و سطح A1 تا سطح A2 را ارزیابی میکند. سطوح B1 تا B2 هم از جمله سطوح متوسط این زبان است که در این آزمون سنجیده میشود. آزمون دالف DALF که سطح C1 تا C2 را شامل میشود، مربوط به سطوح پیشرفته یا حرفهای این آزمون است. افراد بر اساس دانش خود و همچنین نظر دانشگاه و یا محل اشتغال موردنظر میتوانند در هر یک از این آزمونها شرکت کنند.
@frandcompany