مقطع سنی در مهاجرت تحصیلی

  • Post category:frand

بررسی مقاطع سنی تحصیل در کشور فرانسه

🛑 متقاضیان دارنده مدرک پیش‌دانشگاهی یا دیپلم نظام جدید :
حداکثر سن 24 سال تمام

🛑 متقاضیان دارنده مدرک کاردانی:
حداکثر سن 26 سال تمام

🛑 متقاضیان دارنده مدرک کارشناسی :
حداکثر سن 32 سال تمام

🛑 متقاضیان دارنده مدرک کارشناسی ارشد: حداکثر سن 39 سال تمام

🛑 میزان گپ تحصیلی از تاریخ اخذ آخرین مدرک تحصیلی حداکثر 6 سال

#فرانسه #تحصیل #آموزش #اپلای #مهاجرت #زبان #شرایط_سنی_برای_اپلای