چرا فرانسه؟

  • Post category:frand

📌فرانسه در تاریخ و فرهنگ غنی و زبانزد است . از همه مهمتر این کشور حمایت از حقوق بشر را در راس قوانین خود قرار داده . فرانسه یک حکومت متمرکز و نیمه ریاستی است . این کشور مهد پرورش دانشمندان بوده است. به علت منظره های بسیار زیبا و میراث های تاریخی گردشگران زیادی به خود می بیند . فرانسه کشور پیشرفته و توسعه یافته ای است که در هنر ، معماری ، علوم بنیادی ، اقتصاد و سیاست … حرفی برای گفتن دارد.

📌فرانسه دارای شرایط مناسب برای زندگی و امید به زندگی بالا و دارای شاخص های توسعه انسانی است.