کارناوال نیس فرانسه

You are currently viewing کارناوال نیس فرانسه
  • Post category:frand

کارناوال نیس

با پایان یافتن فصل گرم تابستان، سرور و شادمادنی همچنان در فرانسه ادامه دارد.
این کارناوال زیبا به مدت دو هفته در فصل زمستان برگزار می‌شود.

همه‌ چیز درباره‌ی کشور فرانسه