یادگیری زبان فرانسه

  • Post category:frand

چگونه یادگیری زبان فرانسه را عادت هر روزه خود کنیم؟

⭕️تمرین زبان فرانسه را قسمتی از برنامه روزمره تان قرار دهید. آهسته شروع کنید تا این عادت بخشی از برنامه روزانه شما شود. خودتان را به چالشی بیست و یک روزه دعوت کنید. این بهترین عامل جلو برنده برای تثبیت تعهد شما به یادگیری زبان است.

نکته قابل توجه این است که بودن و حضور در محیط فرانسوی تاثیر به سزایی در یادگیری دارد که این امر با مشاوره و قرارداد با شرکت امور تحصیلی و مهاجرتی فراند به حقیقت می پیوندد.

⭕️ یکی از کارآمدترین روشها برای یادگیری مکالمه به زبان فرانسه شرکت در کلاس درسی است. کلاس‌های زبان فرانسه با قیمت مناسب در موسسات یا مراکز آموزش بزرگسالان وجود دارد که از طریق موسسه مشاوره تحصیلی فراند معرفی اساتید مجرب و کلاس های زبان فرانسه به صورت رایگان در اختیار شما
قرار داد می شود.

⭕️برای مثال چند جمله  مثبت یاد بگیریم:

• من عاشق یادگیری زبان فرانسه هستم (J’aime parler en français.)
• من هر روز زبان فرانسه خود را بهتر خواهم کرد. (Je m’améliore en français chaque jour.)
• من به زبان فرانسه مسلط خواهم شد. (Je vais parler français couramment.)