پیدا کردن کار حین تحصیل

You are currently viewing پیدا کردن کار حین تحصیل
  • Post category:frand

یکی از دغدغه دانشجویان در حین تحصیل، پیدا کردن کار پس از اتمام تحصیل است. امروز به معرفی رشته‌های پر درآمد خواهیم پرداخت:

1) داروسازی: میانگین حقوق 150 هزار دلار

2) پزشکی: میانگین حقوق 130 هزار دلار

3) دندان پزشکی: حقوق 120 هزار دلاری

4) علوم کامپیوتر: میانگین حقوق 100 هزار دلار

5) هنر بصری VISUAL ART: میانگین حقوق 90 هزار دلار

6) وکالت: میانگیم حقوق 90 هزار دلار

7) معماری: میانگین حقوق 90 هزار دلار

8) مدیر بانک: میانگین حقوق 70 هزار دلار

9) مدیریت بازگانی: میانگین حقوق 80 هزار دلار

شایان به ذکر است که درآمدهای ذکر شده به طور متوسط است و متناسب با سطح تحصیل و توانمندی افراد متفادوت خواهد بود.

شرایط کار در فرانسه چیست؟