تفاوت تحصیل در آمریکا و اروپا

You are currently viewing تفاوت تحصیل در آمریکا و اروپا
  • Post category:frand

تفاوت تحصیل در آمریکا و اروپا:

یکی از دغدغه‌های اصلی دانشجوها، انتخاب بین کشورهای اروپایی و آمریکایی است.
موسسه فراند به شما کمک می‌کند تا بهترین‌ها را انتخاب کنید.

نحوه پذیرش:

دانشگاه‌های آمریکا، استاد محور هستند و شما باید برای اخذ پذیرش، با اساتید مکاتبه کنید.

اما در دانشگاه‌های اروپا شما از طریق دانشگاه، برای پذیرش اقدام می‌کنید.

شهریه:

در آمریکا شهریه‌ها بسیار سنگین است.
در اروپا شما کشورهای زیادی را پیدا می‌کنید که تحصیل در آن‌ها رایگان است (مانند فرانسه)

دوست داری بدونی مهندس برق در فرانسه چقدر درآمد داره ؟