ممنوع الخروجم، چیکار کنم؟

You are currently viewing ممنوع الخروجم، چیکار کنم؟
  • Post category:frand

ممنوع‌الخروجم، چیکار کنم؟

یکی از مواردی که ممکن است شما در هنگام خروج از کشور با آن روبه رو شوید؛ ممنوع‌الخروجی از کشور است.
به همین خاطر بهتر است همیشه قبل خروج از کشور؛ ممنوع‌الخروجی خود را چک کنید.

ازمواردی که ممکن است افراد بخاطر آن ممنوع الخروج شوند:

۱)بدهکاری مالیاتی
۲)عدم  اجازه همسر یا پدر