تحصیل رایگان در فرانسه

You are currently viewing تحصیل رایگان در فرانسه
  • Post category:frand

تحصیل رایگان در فرانسه

یکی از دلایل دانشجویان برای تحصیل در فرانسه، وجود بورسیه‌های تحصیلی متعددی است که موجب رایگان شدن هزینه تحصیلشان می‌شود‌.

علاوه بر آن دانشجویان به کمک ۲۰ ساعت اجازه کار در هفته؛ به راحتی می‌توانند هزینه زندگی خود را در فرانسه مهیا سازند.