یک مکالمه فرانسوی

You are currently viewing یک مکالمه فرانسوی
  • Post category:frand

یک مکالمه فرانسوی

La guide : bonjour monsieur

(راهنما :  سلام آقا )

Le touriste : bonjour madame 

(توریست : سلام خانم )

La guide : vous vous appelez comment ?

(راهنما: اسم شما چی است ؟ )

Le touriste : je m’appelle legrand . Vincent legrand .

(توریست:اسم من لگراند است . ونسان لگراند . )

برو به آموزش بعدی..