پاریس، شهرعشاق

You are currently viewing پاریس، شهرعشاق
  • Post category:frand

کشور فرانسه  به واسطه مکان های زیبا و خاصی که دارد؛ به شهر عشاق معروف است.

در محله مونمارت پاریس عاشقانه ترین دیوار دنیا وجود دارد.
روی این دیوار 311 بار به 250 زبان زنده دنیا نوشته شده “تو را دوست دارم”