ویزای تکنولوژی فرانسه

You are currently viewing ویزای تکنولوژی فرانسه
  • Post category:frand

ویزای تکنولوژی فرانسه:

اگر با هدف کار در خارج، قصد مهاجرت به فرانسه را دارید، از استعدادهای خود غافل نشوید. ویزای تکنولوژی فرانسه (La French Tech) راهی است برای افراد دارای استعدادهای تکنولوژی خارجی که وارد فرانسه شوند.

هر گونه سوالی درباره شرایط مهاجرت به فرانسه و نحوه اخذ اقامت فرانسه دارید، از مشاورین تخصصی فرانسه در فراند بپرسید