هوش مصنوعی

تاریخچه هوش مصنوعی 📍⭕️تاریخچه هوش مصنوعی به سال های جنگ جهانی دوم بر می‌گردد. زمانی که نیروهای آلمانی برای رمز نگاری و ارسال ایمن پیام ها از ماشین enigma استفاده…

ادامه خواندنهوش مصنوعی

هوش مصنوعی

هوش مصنوعی یا هوش ماشینی هوش مصنوعی که امروزه از آن اسم برده می شود در واقع تکنولوژی است که به نحوی قابلیت تفکر دارد.⭕️ به هوش مصنوعی ( Artificial Intelligence ) هوش…

ادامه خواندنهوش مصنوعی