Read more about the article ‏Deposit چیست؟
معرفی فراند و تمام روشهای مهاجرت به فرانسه

‏Deposit چیست؟

سپرده یا دپوزیت (Deposit) چیست؟ ممکن است شما هم بارها در طی پر کردن مدارک با کلمه دپوزیت رو به رو شده باشید و اما معنا آن را ندانید. دپوزیت یکی…

ادامه خواندن‏Deposit چیست؟