هوش مصنوعی

تاریخچه هوش مصنوعی 📍⭕️تاریخچه هوش مصنوعی به سال های جنگ جهانی دوم بر می‌گردد. زمانی که نیروهای آلمانی برای رمز نگاری و ارسال ایمن پیام ها از ماشین enigma استفاده…

Continue Readingهوش مصنوعی