شرایط اعزام مشمولین پس از واکسیناسیون کرونا

وضعیت واکسیناسیون مشمولین با توجه به گزارش فارس، امیر دریادار دوم غلامرضا رحیمی پور، رئیس اداره سرمایه انسانی سربازان ستاد کل نیروهای مسلح ایران در خصوص آخرین وضعیت واکسیناسیون مشمولین اظهار…

Continue Readingشرایط اعزام مشمولین پس از واکسیناسیون کرونا